Kontrakt med Prototech AS

PDF

Hydrogen Mem-Tech AS (HMT) tildeles prosjektet der selskapet skal levere en separasjonsmodul for hydrogen til Prototech AS sin avanserte brenselcellemodul for systemtesting i 2021/ 2022. Prosjektet vil benyttes for marine applikasjoner.

Partene har hatt en god relasjon over lengre tid, men tar nå samarbeidet et stort skritt videre. Prosjektet tildeles under samarbeidsavtalen mellom selskapene, og innebærer levering av en separasjonsmodul,så vel som teknisk bistand for integrasjon og optimalisering av helhetlige løsninger. Videre vil Prototech levere egnede maskineringstjenester til HMT.

Første separasjonsmodul vil leveres til Prototech for bruk i brenselcelleanlegg integrert i testsenter for bærekraftige maritime løsninger på Heiane, Stord, utenfor Bergen. Testsenteret, med navn Energy House, er en del av Sustainable Energy katapultsenter for utvikling og utprøving av morgendagens maritime løsninger basert på bærekraftig teknologi og drivstoff.

Prototech sitt formål med prosjektet er å validere tekniske løsninger rettet mot maritim og offshore bruk, samt forberede for demonstrasjon av brenselcelleløsninger på et Odfjell kjemikalietankskip i neste fase. Hydrogenteknologien fra Hydrogen Mem-Tech er en sentral komponent i kraftsystem med lavt fotavtrykk tilpasset krevende anvendelser som skip eller på offshore-installasjoner. Løsningene som utvikles har svært stort potensiale for effektiv utnyttelse av ulike drivstofftyper, enten til ren strømproduksjon, eller som del-produksjon av strøm og hydrogen. Teknologien gir også mulighet for direkte CO2 fangst ved bruk av naturgass eller biogass som drivstoff.

«Samarbeidet med Prototech er et konkret eksempel på prosjekter som vil bidra i utviklingen av bærekraftige løsninger og morgendagens industri utviklet og produsert i Norge med internasjonalt potensiale» sier daglig leder i Hydrogen Mem-Tech, Thomas Reinertsen.

“The collaboration with Prototech is a concrete example of projects that will contribute to the development of sustainable solutions and the industry of tomorrow in Norway with international potential” says CEO of Hydrogen Mem-Tech AS, Thomas Reinertsen.

For mer informasjon kontakt:

Thomas Reinertsen
CEO, Hydrogen Mem-Tech AS
Phone: +47 930 90 494
Email: thomas.reinertsen@hydrogen-mem-tech.com


Bernt Skeie
CEO, Prototech AS
Phone: +47 950 46 031
Email: bernt.skeie@prototech.no


Personvern