Kontrakt med Agri-e AS

PDF

Hydrogen Mem-Tech AS (HMT) tildeles et nytt prosjekt for produksjon av ren hydrogen til transportsektoren og starter nå produksjon av teknologi som skal inngå i norsk energisatsing

Det nye prosjektet skal leveres til det norske energiselskapet Agri-e. Selskapet utvikler nye bærekraftige energisystemer basert på biogass og naturgass. HMT sin separasjonsteknologi inngår i en pilot som skal demonstrere hvordan biogass kan benyttes til produksjon av ren hydrogen for transportindustrien, der CO2 strømmen vil benyttes til økt matproduksjon i drivhus.

Produksjon og levering vil skje fra Trondheim. Kontrakten starter umiddelbart, og skal leveres i oktober. Den vil gi ringvirkninger til en rekke leverandører og bidra til flere arbeidsplasser innen miljøteknologi. Leveransen markerer starten på et langsiktig samarbeid, der selskapene i felleskap skal styrke teknologisk utvikling og kommersialisering.

Det er svært interessant å se hvordan de forskjellige markedene utvikler seg, for ren hydrogen og fangst av CO2. Med dette prosjektet, demonstrerer HMT at teknologien også er anvendbar for nye formål. Det synes å være lite tvil om at mange nå tar klimaspørsmålet på største alvor, og er villig til å satse på ny teknologi. Vi ser veldig frem til å arbeide tett med Agri-e fremover, sier Thomas Reinertsen (daglig leder).

Agri-e ser på dette som starten på et langt samarbeid for å bidra til samfunnets klima, energi og ressursutfordringer, sier daglig leder i Agri-e Egil Vigdel.

Dette er et godt eksempel på hvordan forskning, virkemiddelapparatet, industrien og risikovillig kapital, utvikler ny norsk teknologi og industri med internasjonalt nedslagsfelt, sier Thor Egil Five (styreleder i HYDROGEN Mem-Tech)

For mer informasjon kontakt:

Thomas Reinertsen
CEO, Hydrogen Mem-Tech AS
Phone: +47 930 90 494
Email: thomas.reinertsen@hydrogen-mem-tech.com


Egil Vigdel
CEO, Agri-e AS
Phone: +47 464 11 819
Email: ev@agri-e.no


Personvern